Sunday, January 25, 2009

Tết Kỷ Sửu Chúc Phước

TẾT KỶ SỬU CHÚC PHƯỚC ĐDCND

CHÚC năm mới mùa xuân Kỷ sửu
MỪNG Đảng ta thành tựu việc chung
NĂM nay vận nước khôn cùng
MỚI đây Đảng Cộng truy lùng chúng ta
THẮNG hay bại Quốc Gia trông cậy
LỢI non sông phải lấy vẹn toàn
MỚI đây chia chác mưu toan
VIỆT Nam mất đất bầy đoàn gian tham
NAM Quốc hải đảo nước Nam
MUÔN đời bền vững trời Nam an bình
NĂM nay nhất định thành công.

Sài Gòn ngày 25/1/2009.
KIM SƠN - ĐDCND

No comments:

Post a Comment