Sunday, January 18, 2009

Thông Báo

Đảng Dân Chủ Nhân Dân
The People's Democratic PartyThông Báo

V/v: Trang Nhà Đảng Dân Chủ Nhân Dân Bị Phá Hoại

California - ngày 15 tháng 1 năm 2009 - Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến các cơ quan ngôn luận, độc giả, thân hửu và đảng viên Đảng DCND về tình trạng trang nhà của Đảng Dân Chủ Nhân Dân như sau:

- Bắt đầu sáng ngày 15 tháng 1 năm 2009, trang nhà Đảng Dân chủ Nhân Dân ở địa chỉ ddcnd.org và ddcnd.com đã bị tin tặc (hackers) CSVN tấn công và tạm ngưng hoạt động

- Tạm thời trang nhà mới được lưu trử và phổ biến thông tin của Đảng Dân Chủ Nhân Dân ở địa chỉ: http://dangdcnd.blogspot.com/


Trân trọng,
T.M. Đảng DCND
Trần Nam

dangdanchunhandan@yahoo.com

No comments:

Post a Comment