Thursday, January 15, 2009

Ý Nghĩa Biểu Trưng của Đảng Dân Chủ Nhân Dân

Ý Nghĩa Biểu Trưng của Đảng Dân chủ Nhân dân
Tam giác tượng trưng cho sự đối trọng, cân bằng, và hài hoà trong một xã hội bình thường, có mâu thuẫn, nhưng có cơ chế bảo đảm trật tự, đồng thời cũng là biểu tượng cho hệ thống tam quyền phân lập gồm Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp.

Màu Vàng tượng trưng cho dân tộc Việt từ ngàn xưa.

Màu Đỏ tượng trưng cho quyết tâm đấu tranh cho lý tưởng Tự do, Dân chủ.

Màu Xanh biểu hiện khát vọng và niềm tin vào tương lai dân tộc.

-----------


Đảng Dân Chủ Nhân Dân
The People’s Democratic Party


9 Mục Tiêu Đấu Tranh của Đảng DCND


Kính thưa toàn thể đồng bào!

Độc tài làm tha hoá quyền lực. Độc tài sinh ra tham nhũng, bất công và khủng hoảng. Độc tài làm cho đất nước ngày càng suy thoái và tụt hậu. Nhân dân ta cam chịu chế độ độc tài này đến bao giờ?

Đảng Cộng sản Việt Nam còn nắm được quyền lực là nhờ vào guồng máy cai trị hà khắc và nỗi sợ hãi của đồng bào. Do vậy, tiếng hô đồng thanh Tự Do của hàng vạn người sẽ xua tan bóng đêm sợ hãi. Cái bắt tay Dân Chủ của hàng triệu con người sẽ tạo nên sức mạnh đưa dân tộc ta đến bến bờ tự do.

Đã đến lúc, chúng ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Hỡi những người con Việt Nam yêu nước, hãy dũng cảm đứng dậy đấu tranh chống lại bất công xã hội, phá bỏ nền độc tài thối nát, xây dựng một thời đại mới; thời đại của Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng và Thịnh Vượng.

Chúng ta không thể thờ ơ trước thực trạng đất nước. Chúng ta không thể vô trách nhiệm trước tương lai dân tộc. Trái tim nhiệt huyết của chúng ta thúc giục chúng ta phải đứng lên hành động. Đảng Dân chủ Nhân dân xin long trọng công bố mục tiêu hành động trước mắt như sau:

1- Sử dụng mọi phương tiện bí mật và công khai để vận động đồng bào tham gia đấu tranh vì mục tiêu: Tự do, Dân chủ, Công bằng và Thịnh vượng trong tinh thần Bất Bạo Động.

2- Đấu tranh đòi chính quyền độc tài thả ngay tức khắc và vô điều kiện các tù nhân chính trị.

3- Đấu tranh với chính quyền độc tài đòi lại quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do thân thể, tự do tín ngưỡng… Mục tiêu đấu tranh là hình thành một lực lượng đối lập công khai, để kịp thời ngăn chặn những hành động của nhà cầm quyền gây tổn hại cho đất nước và cho nhân dân.

4- Đấu tranh buộc chính quyền độc tài phải bảo vệ nền độc lập dân tộc, và bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

5- Đấu tranh đòi cải thiện và bảo đảm chế độ an sinh xã hội, đặc biệt cho những tầng lớp khó khăn.

6- Đấu tranh với chính quyền độc tài để cho các tổ chức đảng phái, các cá nhân đều được quyền tham gia đời sống chính trị một cách công khai và bình đẳng.

7- Dựa vào sức mạnh nhân dân và sự ủng hộ quốc tế, đấu tranh buộc chính quyền độc tài thực hiện quyền ứng cử và bầu cử tự do để chọn lựa những người xứng đáng tham gia vào các cơ quan chính quyền. Tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để chọn lựa chế độ chính trị phù hợp với ý nguyện nhân dân.

8- Đấu tranh để mỗi người Việt Nam đều có quyền công dân. Không phân biệt nguồn gốc, dân tộc, giai cấp, chính kiến đều được hưởng những quyền căn bản nêu trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền và Dân Quyền.

9- Đấu tranh với chính quyền độc tài sửa đổi Hiến pháp và Pháp luật để phù hợp với ý nguyện nhân dân, hướng tới việc xây dựng một nhà nước dân chủ và pháp quyền.

Đảng Dân chủ Nhân dân xin thề:

Đặt lợi ích dân tộc và lợi ích đất nước lên trên hết !

Kính thưa toàn thể đồng bào! Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng; công cuộc đấu tranh vì một nước Việt Nam Tự do, Dân chủ, Công bằng và Thịnh vượng sẽ thành công rực rỡ. Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước; không phân biệt chính kiến, sắc tộc, tôn giáo, thành phần xã hội… Hãy truyền đạt mục tiêu đấu tranh của Đảng Dân chủ Nhân dân, hỗ trợ và gia nhập Đảng để cùng nhau đấu tranh chống chế độ độc tài, xây dựng nền dân chủ trên đất nước Việt Nam.

Vì hạnh phúc đồng bào, vì tiền đồ dân tộc Việt Nam, hãy đoàn kết muôn người như một.

Tổ quốc kêu gọi chúng ta

Lịch sử ủng hộ chúng ta

Dân chủ nhất định thắng

Độc tài nhất định thua

Việt Nam - Ngày 01 tháng 01 năm 2005
Đảng Dân chủ Nhân dân
dangdanchunhandan@yahoo.com

2 comments:

  1. dang dit nay, co dam dau voi dang cach mang thang 8 cua anh ko

    ReplyDelete
  2. TO CHUC THI NHIEU, TRONG NUOC CUNG NHU HAI NGOAI,
    NHUNG KHONG NOI DUOC GI, LAM DUOC GI KHI CS BAN RUNG BAN BIEN, BAN DAT, BAN NUOC CHO TAU CONG.TOAN VOI NHUNG GIONG DIEU VAN XIN, NAN NI HOP TAC DE KIEP CHAC CHIA QUYEN CHIA LOI, KHONG PHAI VI TO QUOC VA NHAN DAN VIET NAM. QUA THAT VONG, SAP MAN NUOC ROI,SAP DOI GIAY THANH DAN TAU THU NO LE ROI.
    VIET NAM SAP THANH MOT TINH CUA TAU,VIETNAM KHONG CON TEN TREN BAN DO THE GIOI NUA. VAY MA CAC DANG PHAI, CAC TO CHUC VAN CON MO, NGU SAY TRONG HANH PHUC.THA KHONG CO THUOC CON SONG LAU HON LA UOC NHAM THUOC GIA.TO QUOC VIET NAM NHAN DAN VIET NAM SAP VINH TIEN GIA TU TRAI DAT NAY ROI.XIN VINH BIET TAT CA CAC TO CHUC CHINH TRI CUOI.

    ReplyDelete